PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN
PENGIRAAN ANGGARAN BAYARAN BALIK BULANAN PINJAMAN KEDUA
Sila Masukkan Semua Maklumat Dengan Betul
Pinjaman Pertama (RM)
:
Nilai Penuh Hartanah (RM)
cth: 120000
:
Gaji Hakiki (RM)
:
Pinjaman Dipohon (RM)
cth: 120000
:
Jantina
:
Umur
:
Tempoh Pinjaman
:
Jenis Bangunan
:Status Bangunan
:

   
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2005
Amaun pembiayaan/pinjaman harta kedua adalah perbezaan diantara kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil atas pembelian harta pertama tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% daripada anggaran pencen yang akan diterima atau tidak melebihi 1/4 daripada gaji pokok.