Kami Lindungi. Kami Prihatin. Kami Berkongsi
 
 
Skip navigation links
LAMAN UTAMA
KORPORAT
PRODUK
KEMPEN
TEMPAT BAYARAN
LAIN-LAIN
SERTAI KAMI
HUBUNGI KAMI

 
 
Corporate Website > LAIN-LAIN > Pusat Muat Turun
 

Pusat Muat Turun


Profil Korporat
i-BR1M
Borang Tuntutan
  
collapse Kategori : 1. Keluarga Individu & MRTT Banka ‎(5)
1. Borang Tuntutan Penyakit Kritikal Pelan Takaful Keluarga Individu
2. Borang Tuntutan Kematian Pelan Takaful Keluarga Individu
3. Borang Tuntutan Keilatan Pelan Takaful Keluarga Individu
4. Borang Tuntutan Takaful Keluarga Individu
5. Borang Perbelanjaan Perubatan @ Elaun Tunai Harian Bagi Pelan Takaful Keluarga
collapse Kategori : 2. Kredit Banka Bekelompok ‎(2)
1.Borang Tuntutan Penyakit Kritikal Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
2.Borang Tuntuan Keilatan Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
collapse Kategori : 3. Takaful Keluarga Berkelompok ‎(4)
1. Borang Tuntutan Penyakit Kritikal Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
2. Borang Tuntutan Kematian untuk Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
3. Borang Tuntuan Keilatan Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
4. Borang Tuntutan bagi Perbelanjaan Perubatan @ Elaun Tunai Harian Pelan Takaful Keluarga Berkelompok
collapse Kategori : 4. Tuntutan Bukan Motor ‎(7)
1. Borang Tuntutan Takaful Jaminan Kesetiaan
2. Borang Tuntutan Takaful Am
3. Borang Tuntutan Takaful Liabiliti
4. Borang Tuntutan Motor Personal Accident (MPA)
5. Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri
6. Borang Tuntutan Perjalanan
7. Borang Tuntutan Takaful Pampasan Pekerja
collapse Kategori : 5. Tuntutan Keluarga ‎(1)
1. Borang Tuntutan Perubatan Berkelompok Pesakit Dalam
collapse Kategori : 6. Tuntutan Motor ‎(1)
1. Borang Tuntuan Takaful Kenderaan
Buku Panduan
Borang Tuntutan Pelajar Sekolah (SPAD)
Borang Tuntutan Takaful Pelajar Sekolah Malaysia
Borang
Jaket Motor untuk Motosikal
Jaket Motor untuk Kereta Persendirian
Produk Takaful Keluarga (Brosur)
Produk Takaful Am (Brosur)
Helaian Penerangan Produk
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)
Cetak halaman ini
   
5206474
   Penyata Keselamatan | Terma dan Syarat | Peta Laman
Rakan Kami:
Hakcipta © Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) 2016. Semua Hakcipta Terpelihara.
  Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) adalah sebuah syarikat berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan diselia oleh Bank Negara Malaysia.