Skip navigation links
LAMAN UTAMA
KORPORAT
PRODUK
KEMPEN
TEMPAT BAYARAN
LAIN-LAIN
SERTAI KAMI
HUBUNGI KAMI
 

 
 
 
 
Cetak Halaman Ini
Corporate Website > PRODUK > Produk Takaful Am > Corporate/Organization
 
Korporat/Organisasi


 

TAKAFUL mySME
Takaful mySME menawarkan perniagaan anda bukan sekadar pelan perlindungan yang komprehensif tetapi ketenangan jiwa sementara memperkembangkan perniagaan anda. Nikmati penjimatan terbaik dengan Takaful mySME. Pelan sempurna ini dapat meningkatkan produktiviti dan pengurusan aliran wang tunai perniagaan anda.
Perlindungan + 15% Rebat Tanpa Tuntutan
1) Nikmati Perlindungan + 15% Rebat Tanpa Tuntutan atau pengembalian tunai (sekiranya tiada tuntutan dikemukakan semasa tempoh perlindungan.
2) Melindungi perniagaan anda dengan perlindungan komprehensif yang menawarkan kadar terbaik.
3) Nikmati satu pelan khusus yang meliputi keperluan perniagaan atau sektor anda serta nikmati penjimatan tinggi yang akan membawa perniagaan anda ke tahap yang berikutnya, iaitu produktiviti yang dipertingkatkan dan aliran wang tunai yang lebih baik.
4 Sektor yang Utama

Top

 

TAKAFUL SEMUA RISIKO
Individu perseorangan atau pemilik perniagaan yang berhasrat untuk mendapatkan perlindungan takaful ke atas perniagaan atau peralatan bukan berkaitan perniagaan harus mempertimbangkan manfaat yang bakal diperolehi dengan mengambil bahagian dalam pelan/skim ini. Perlindungan yang mampu ditawarkan oleh pelan/skim ini cukup meluas dan mencakupi apa jua kemalangan yang tidak dinyatakan.
Disebabkan sifatnya yang sangat meluas dan umum, ia mudah terdedah kepada tuntutan palsu, maka perlu dijelaskan secara khusus item/barang-barang yang akan dilindungi.
Sila semak dengan warga kerja kami untuk mendapatkan maklumat terperinci di pejabat Takaful Malaysia berdekatan tempat anda.

Atas

 

TAKAFUL KECURIAN
Satu pelan yang menawarkan perlindungan terhadap kehilangan atau kerosakan perkara disebutkan akibat kecurian semasa disimpan di dalam premis perniagaan atau perdagangan. Pelan ini juga mencakupi kemusnahan premis anda akibat dipecah masuk atau keluar diikuti dengan kejadian kecurian.
Bagaimanapun, anda sebagai pemilik perniagaan seharusnya sudah mengambil bahagian dalam Pelan Takaful Kebakaran kami sebelum memohon untuk pelan ini.

Atas

 

TAKAFUL GANGGUAN PERNIAGAAN (HILANG KEUNTUNGAN)
Pelan ini direka untuk melengkapi pembatasan yang terdapat dalam Pelan Takaful Kebakaran kami. Pelan ini menawarkan pampasan sekiranya berlaku kerugian dalam perkara berikut:
 • Untung bersih.
 • Caj Kekal/, iaitu perbelanjaan yang terus wujud sebagai tahap biasa walaupun perniagaan telah merosot akibat kemusnahan atau kerosakan premis, mesin atau tapak perniagaan akibat kebakaran, contohnya perbelanjaan Kenderaan Bermotor, Penurunan nilai, dsb.
 • Kenaikan kos bekerja , contohnya kerja lebih masa, sewaan premis alternatif atau mesin, dsb.

Atas

 

TAKAFUL LIABILITI MAJIKAN
Sepertimana TAKAFUL PAMPASAN PEKERJA, liabiliti mungkin dikenakan kepada anda sebagai majikan sekiranya kecederaan atau penyakit yang tidak disengajakan ke atas pekerja anda yang berlaku semasa dalam pekerjaan.
Bagi kategori pekerja tidak dilindungi oleh AKTA PAMPASAN PEKERJA atau PERKESO, liabiliti pada undang-undang masih wujud dan anda boleh mendapatkan indemniti/ganti rugi di bawah PELAN TAKAFUL LIABILITI MAJIKAN.

Atas

 

TAKAFUL JAMINAN KESETIAAN TAKAFUL
Dalam urusan transaksi perniagaan yang biasa/normal, anda sebagai majikan secara tetap perlu mengamanahkan wang, keselamatan, barangan dll kepada pekerja anda atau agihkan tanggung jawab perihal kewangan kepada pekerja. Sekiranya pekerja itu tidak jujur, anda pastinya akan mengalami kerugian. Untuk melindungi daripada berlakunya perkara ini, pelan ini adalah untuk anda. Sumbangan takaful minimum ialah RM100.

Atas

 

TAKAFUL PAMPASAN PEKERJA ASING
Pelan ini pastinya untuk anda jika anda seorang majikan dengan pekerja asing bekerja di bawah pentadbiran anda. Di bawah pelan ini, pekerja asing akan diberi pampasan kewangan jika berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian atau kecederaan tubuh badan.
Sebagai tambahan, pelan ini juga memberi perlindungan untuk Kos Repatriasi dan Kemalangan Diri semasa di luar waktu kerja.

Atas

 

TAKAFUL KEMALANGAN DIRI KELOMPOK
Terbit daripada TAKAFUL KEMALANGAN DIRI KELOMPOK, kami melahirkan satu produk, TAKAFUL KEMALANGAN DIRI KELOMPOK, untuk memenuhi keperluan dan permintaan berbeza pasaran. Pelan ini memberi pampasan kepada sekumpulan individu termasuk anda sekiranya mengalami kecederaan anggota badan disebabkan tindakan ganas, tidak sengaja, secara luaran dan jelas dilihat. Jika kecederaan mengakibatkan kematian atau kecacatan maka kami akan memberi pampasan berdasarkan Jadual manfaat sebagaimana tertera dalam sijil, Pelan ini bersesuaian bagi perniagaan atau organisasi sosial malah untuk pelajar kolej.
Bagi perlindungan jangka pendek minimum 31 hari, anda boleh memilih TAKAFUL KEMALANGAN PERIBADI BERKUMPULAN (JANGKA PENDEK).

Atas

 

TAKAFUL WANG
Sesuai untuk pemilik perniagaan yang menjalankan banyak transaksi tunai, pelan ini meliputi kehilangan wang semasa pemindahan/transit dan juga wang yang disimpan di dalam premis. Jika berlakunya kehilangan wang, musnah atau rosak akibat kecurian, Takaful Malaysia akan memberi ganti rugi kepada anda dari segi kehilangan, kemusnahan atau kerosakan seumpama itu.

Atas

 

TAKAFUL INDEMNITI PROFESIONAL
Satu pelan yang direka sesuai untuk peguam, arkitek, jurutera, juruukur dalam akauntan dll. Bagi liputan terhadap liabiliti disebabkan oleh amalan salah profesional. Pelan ini akan meliputi anda atau orang yang terdahulu dalam perniagaan anda atau mana-mana orang diambil bekerja oleh anda atau orang yang terdahulu dalam perniagaan anda.

Atas

 

TAKAFUL LIABILITI AWAM
Pelan ini direka untuk melindungi anda sebagai pemilik perniagaan anda terhadap liabiliti undang-udang untuk membayar pampasan kecederaan anggota badan yang tidak disengajakan kepada atau kerosakan tidak sengaja kepada harta awam akibat atau menerusi kecuaian anda atau kecuian pekerja anda. Liabiliti yand disebutkan juga termasuk caj dan perbelanjaan guaman.

Atas

 

TAKAFUL KEMALANGAN DIRI KANAK-KANAK SEKOLAH
Pelan in direka khas untuk Kementerian Pelajaran memberi perlindungan untuk kesemua pelajar di sekolah rendah dan menengah bantuan kerajaan. Skop liputan/perlindungan bagi pelan ini adalah seperti berikut :
 • Kematian tidak disengajakan.
 • Kecacatan kekal akibat kemalangan.
 • Kehilangan anggota badan atau hilang penglihatan akibat kemalangan.
 • Perbelanjaan pengkebumian.
 • Elaun tunai harian bagi kemasukan ke hospital.
 • Elaun kerusi roda
Serupa dengan pelan ini ialah TAKAFUL KEMALANGAN PERIBADI SEKOLAH AGAMA.

Atas

 

TAKAFUL PAMPASAN PEKERJA
Jika mana-mana pekerja anda mengalami kecederaaan kerana tidak disengajakan atau menghidap penyakit semasa bekerja, adalah dikehendaki dari segi undang-undang bahawa anda memberikan mereka pampasan. Inilah sebabnya anda memerlukan TAKAFUL PAMPASAN PEKERJA kami, yang mana kita akan membayar ganti rugi daripada jumlah seumpama itu dan akan bertanggung jawab bagi kos dan perbelanjaan berkaitan.

Atas

 

TAKAFUL KAPAL DANDANG & KEBUK TEKANAN
Oleh kerana kapal dandang dan tekanan (As boilers & pressure) mungkin dilindungi bersama-sama mesin lain di bawah TAKAFUL KEROSAKAN ALATJENTERA LAIN, anda mungkin mahu juga mempunyai perlindungan dengan sendirinya dengan produk kami yang lebih khusus, TAKAFUL KAPAL DANDANG DAN TEKANAN ( BOILERS & PRESSURE VESSELS TAKAFUL PLAN).
Pelan ini meliputi:
 • Kerosakan pada dandang atau perkakas yang lain seperti yang digambarkan dalam jadual Sijil.
 • Kerosakan kepada harta benda yang anda miliki seperti bangunan, mesin, saham dan sebagainya.
 • Liabiliti anda disebabkan oleh kecederaan membawa kematian atau sebaliknya kepada, atau kecederaan badan dan kerosakan kepada harta milik pihak ketiga.

Atas

 

TAKAFUL SEMUA RISIKO KONTRAKTOR
Pelan ini biasanya dicari oleh kontraktor-kontraktor, dalam hubungan kepada keperluan menurut sesuatu kontrak yang biasanya menyatakan keperluan untuk mempunyai perlindungan untuk bangunan yang dalam pembinaan.
Jika projek anda berkait dengan kerja-kerja struktur dan prasarana seperti empangan, kerja-kerja jalan dan sebagainya menggunakan bahan-bahan binaan yang asas dan agak mudah seperti pasir, kerikil, simen, kayu, keluli dan sebagainya. Oleh itu produk ini adalah untuk anda.
Bahaya yang meliputi:
 • Semula jadi - Kebakaran, Kilat, Kerosakan Air, Banjir, Ribut dan Ribut kuat, Tanah runtuh, Taufan, Angin Siklon, Gempa bumi, Letusan gunung berapi.
 • Sosial - Pecah rumah atau Kecurian dan Kerosakan akibat perbuatan jahat.
 • Kimia - Letupan, Pembakaran Spontan, Pemanasan, Penapaian.
 • Pelbagai - Impak dan Kerosakan Pesawat Udara.
 • Lain-lain - Kerosakan Tidak Sengaja.

Atas

 

TAKAFUL PERALATAN ELEKTRONIK
Pelan ini menawarkan perlindungan menyeluruh untuk peralatan yang berkaitan dengan elektronik/komputer termasuk perisian sistem operasi. Sebarang kehilangan fisikal akan dibayar ganti rugi, melainkan kehilangan itu tidak dimasukkan.
Barang-barang yang rosak atau dimusnahkan mesti disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diramalkan, di mana barang-barang tidak boleh berfungsi dengan baik. Perlindungan dibahagikan kepada tiga seksyen:
 • Kerosakan data bahan media meningkatkan kos bekerja.

Atas

 

TAKAFUL PENEGAKAN SEMUA RISIKO PEMBINAAN
Pelan ini biasanya dibeli oleh kontraktor untuk memenuhi syarat keperluan kontrak yang lazimnya menetapkan keperluan untuk mendapatkan perlindungan yang mencukupi bagi mesin peralatan di bawah penegakan. Sekiranya projek anda terlibat dengan kerja-kerja penegakan, pemasangan, pengujian dan penempahan bagi peralatan elektromekanikal (contoh Turbin, Transformer, Dandang) maka pelan ini adalah sesuai untuk anda.
Bahaya yang meliputi:
 • Kebakaran dan kilat dan bencana khas seperti kerosakan air, banjir, ribut dan ribut kencang, amblesan, tanah runtuh, angina siklon, hurikan, gempa bumi, letupan gunung berapi.
 • Kecurian dan perbuatan jahat.
 • Kerosakan elektrikal atau mekanikal atau letupan semasa operasi pengujian (peralatan mesin baru sahaja).
 • Kerosakan secara tidak sengaja semasa pemasangan contohnya kejatuhan atau kepecahan, keruntuhan atau pelanggaran anduh.

Atas

 

TAKAFUL HILANG KEUNTUNGAN (JENTERA)
Apabila sebuah mesin di kilang rosak, bukan sahaja ia melibatkan kos pembaikan yang tinggi, tetapi ia juga menyebabkan gangguan berterusan dan bisnes tergendala, lazimnya dalam bentuk masa yang diluangkan untuk mengurus dan mengendalikan pembaikan, menunggu ketibaan alat ganti yang baru atau diperbaiki (ada kalanya dari luar negara), memulakan semula kerja di loji dan mengaktifkan semula bisnes. Inilah sebabnya perniagaan anda memerlukan pelan ini.

Atas

 

TAKAFUL KEROSAKAN MESIN JENTERA
Pelan ini melindungi kerosakan yang berlaku pada mesin secara tiba-tiba dan "tidak diramal", semasa di tempat kerja atau sedang berehat dan semasa membersih, memeriksa, membaik pulih, mengeluarkan atau memindahkan ke posisi yang lain di dalam premis.
Ia boleh menjimatkan anda beratus-ratus ribu ringgit kerana adakalanya kerugiannya terhad kepada satu mesin tunggal yang mungkin menghasilkan situasi yang merugikan sekali.
Kerosakan yang tidak diramal meliputi:
 • Barangan rosak, rekabentuk, pembinaan atau penegakan, getaran.
 • Salah suaian atau salah jajaran.
 • Kegagalan mesin tersambung atau alatan prospektif lubrikasi yang defektif, kelonggaran alatan, stres tidak normal, pemanasan kendiri, daya emparan tekanan elektrikal yang berlebihan litar pintas, pengarkaan atau litar terbuka, kegagalan penebatan kecuaian atau perbuatan jahat, kekuarangan kemahiran, kegagalan, impak, pelanggaran dan seterusnya.
 • Ribut dan ribut kencang, halangan atau kemasukan benda asing.
Unsur utama perlindungan ini adalah berkaitan dengan kerosakan elektrikal dan mekanikal & kerosakan tidak sengaja atas sebab-sebab yang tidak berkaitan.

Atas

 

TAKAFUL KARGO MARIN
Menghantar barangan melalui lautan melibatkan risiko besar:
 • Kebakaran atau letupan kapal terlantar, terkandas, tenggelam atau terbalik.
 • Terbalik atau kegelinciran pengangkutan darat pelanggaran kapal bencana alam. Di sinilah pentingnya SKIM TAKAFUL KARGO MARIN.
Boleh disesuaikan untuk menepati keperluan perniagaan anda, kami menawarkan 5 pelan perlindungan berlainan, iaitu :
 • Klausa Institut Kargo (A)
 • Klausa Institut Kargo (B)
 • Klausa Institut Kargo (C)
 • Klausa Institut Perang (Kargo)
 • Klausa Institut Serangan (Kargo)

Atas

 

TAKAFUL CERMIN KACA
Pelan takaful ini menjadi semakin popular sekarang kerana ada bangunan atau premis yang memasang gelas panel. Ia meliputi retakan gelas yang dipasang di premis komersil dan perindustrian, bangunan awam, kompleks perniagaan, dll yang disebabkan oleh bahaya yang berikut:
 • Kebakaran, kilat, gempa bumi dan letupan.
 • Peperangan dan risiko rusuhan dan kekecohan awam.
 • Semasa dalam perjalanan atau semasa pemasangan atau ketika dikeluarkan dari atau semasa pengubahan premis.
Sumbangan takaful minimum untuk pelan ini ialah RM100.

Atas

 

TAKAFUL TANGKI SIMPANAN
Kemungkinan berlaku kerosakan ke atas tangki simpanan menyebabkan kehilangan banyak cecair simpanan dari tangki merupakan satu ancaman yang besar terutamanya dengan peningkatan kos bahan, daya tenaga dan pengangkutan dan seterusnya membawa kepada kenaikan kos pembaikian dan penggantian. Justeru, ia membuktikan kenapa takaful jenis ini harus diberi pertimbangan yang sewajarnya.
Pelan ini meliputi kerosakan secara tidak sengaja kepada tangki yang disebabkan oleh letupan, pemecahan, retakan, runtuhan dana lain peristiwa yang tidak berkaitan. Pelan ini juga melindungi kehilangan kandungan apa-apa tangki yang secara langsungnya disebabkan oleh kerosakan. Akhir sekali, pelan ini memberi perlindungan terhadap kebocoran kandungan tangki.

Atas

 

TAKAFUL KEBAKARAN DAN PERIL BERKAITAN
Takaful Kebakaran menyediakan perlindungan untuk kehilangan harta benda seperti bangunan, kandungan, perabot, loji dan mesin serta juga stok. Sijil kebakaran yang asas meliputi kerugian dan/atau kerosakan yang disebabkan oleh api, kilat dan letupan gas domestik. Peserta boleh melanjutkan sijil kebakaran asas untuk meliputi kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh bahaya yang tidak berkaitan.

Atas

 

TAKAFUL SALAH RAMALAN PERUBATAN
Takaful Salah Ramalan Perubatan memberi perlindungan kepada organisasi perubatan atau Hospital. Ia tidak bertujuan untuk memberi indemnity kepada doctor individu tetapi kepada hospital itu sendiri dan semua warga para-perubatan yang bekerja di hospital. Sijil ini akan melindungi Peserta daripada semua kerugian yang disebabkan oleh yang berikut:

 • Kecederaan anggota tidak sengaja pada mana-mana pesakit semasa berada di bawah penjagaan Hospital.
 • Sebarang perbelanjaan guaman oleh Peserta semasa mempertahankan prosiding guaman dengan kebenaran bertulis daripada Syarikat.

Atas

 

TAKAFUL KAPAL MARIN
Rangkaian produk yang komprehensif untuk melindungi kehilangan atau kerosakan kepada kapal, dari badan kapal dan Mesin perlindungan atas dasar Semua Risiko atau Terbatas kepada perlindungan risiko Peperangan dan Mogok dan juga perlindungan khas bagi opsyen dan kepentingan marin yang lain.

Atas

 

TAKAFUL TENAGA
Tenaga Takaful ialah sektor yang meliputi rangkaian aktiviti meluas yang berkaitan dengan industri minyak dan tenaga.

Atas

 

TAKAFUL MOTOR
Sijil ini memberi perlindungan terhadap liabiliti kepada pihak lain untuk kematian atau kecederaan anggota, kerosakan kepada harta benda pihak lain dan kerosakan kebakaran tidak sengaja pada kenderaan anda atau kecurian kenderaan anda. Perlindungan yang ditawarkan adalah:

 • Perlindungan Pihak Ketiga - Melindungi Peserta daripada liabiliti guaman yang terbit daripada kedua-dua kecederaan anggota dan kerosakan harta benda ke atas pihak ketiga.
 • Perlindungan Komprehensif - Memberi perlindungan seperti di dalam "Perlindungan Kebakaran Pihak Ketiga & Kecurian" serta kerosakan fizikal pada kenderaan Peserta berikutan pelanggaran tidak sengaja.

Atas

 

TAKAFUL KEROSAKAN STOK
Takaful Kerosakan Stok direka bentuk sebagai perlindungan daripada kerosakan stok dalam simpanan sejuk akibat kerosakan loji penyejuk / jentera yang disebabkan oleh mana-mana kerosakan pada bahan loji penyejuk yang diberi perlindungan di bawah Takaful Kejuruteraan.

Atas

 

TAKAFUL RISIKO SIAP KEJURUTERAAN AWAM
Takaful ini direka bentuk untuk memberi perlindungan komprehensif kepada struktur kejuruteraan awam. Perlindungan hanya diberi untuk kerosakan bahan pada struktur yang diinsuranskan dan hanya kos pembaikian akan dibayar.

Atas

 

TAKAFUL LIABILITI PENGARAH DAN PEGAWAI
Takaful Liabiliti Pengarah dan Pegawai disusun untuk melindungi mana-mana orang yang menyandang jawatan pengarah atau yang berada di dalam pengurusan sesebuah syarikat. Pengarah dan Pegawai mempunyai tanggung jawab kepada syarikat dan sebarang kemungkiran tanggung jawab yang membawa kerugian kepada syarikat boleh menyebabkan mereka disaman dan dipertanggungjawabkan untuk jumlah kerugian yang besar. Liabiliti mungkin terbit daripada kekurangan penjagaan dan kemahiran menjalankan tugasan seorang pengarah dan seringkali pemegang saham yang akan mengambil tindakan atas nama syarikat.

Atas

 

JAMINAN TAKAFUL PEKERJA ASING
Jika anda adalah seorang majikan kepada pekerja asing, pelan ini adalah diwajibkan ke atas anda sebagai satu jaminan untuk menampung perbelanjaan penghantaran pekerja pulang ke negara asal sekiranya dikehendaki oleh pihak berkuasa semasa berada di Malaysia. Ini adalah jaminan yang diperlukan oleh Jabatan Imigresen daripada anda sebagai deposit jaminan untuk pekerjaan pekerja asing (tidak termasuk Pembantu Rumah Domestik) di bawah Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Imigresen. Antara sebab-sebab timbul situasi penghantaran pulang pekerja asing kembali ke negara asal adalah daripada situasi berikut:-
 • Pelanggaran Akta Imigresen
 • Pekerja anda ditangkap terlibat dalam aktiviti menyalahi undang-undang dan haram seperti dadah, kerja-kerja yang tidak bermoral, dll
 • Syarikat anda dibubarkan dan tidak dapat menyediakan penghantaran pulang pekerja berkenaan
Sila klik disini untuk membaca/mencetak Dokumen Keterangan Produk.

Atas

 
 
3821897
Penyata Keselamatan | Terma dan Syarat | Peta Laman

Hakcipta © Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) 2014. Semua Hakcipta Terpelihara.
Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) adalah sebuah syarikat berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan diselia oleh Bank Negara Malaysia.
Rakan kongsi kami: