We Protect. We Care. We Share.

Syarikat Takaful Malaysia Berhad

is now known as

Syarikat Takaful
Malaysia
Keluarga Berhad


Introducing

our new subsidiary

Syarikat Takaful
Malaysia
Am Berhad

Anggaran Sumbangan Takaful Bagi Kes Lanjut Tempoh​​​​​

LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
ANGGARAN SUMBANGAN TAKAFUL BAGI KES LANJUT TEMPOH
MAKLUMAT ASAL
Nama
Jantina
No. Telefon (No. Yang Boleh Dihubungi)
Tarikh Hari Lahir
(Hari-Bulan-Tahun)
Negeri
Skim PPA1M?
Pinjaman Dipohon (RM)
cth: 120000
Nilai Penuh Hartanah (RM)
cth: 120000
Jenis Bangunan
Status Bangunan
Umur Semasa Pinjaman Dibuat
Tempoh Pinjaman
MAKLUMAT PINDAAN
Tarikh Jangka Lulus Pinjaman Asal
(Hari-Bulan-Tahun)
Tempoh Pinjaman Baru (Selepas Tambahan)
Tahun
Anggaran Baki Pokok (RM)
Baki Tempoh (bulan)

Perhatian:
Sila Masukkan Semua Maklumat Dengan Betul
​​​​​​