Kami Lindungi. Kami Prihatin. Kami Berkongsi.
Pilih saiz fon : A+ A-
​​

PIAGAM PENGARAH

Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad sedar akan keperluan untuk melindungi dan menjaga kepentingan pemegang saham Syarikat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam menjalankan tanggungjawab, Lembaga Pengarah akan diberi Rujukan Terma Lembaga Pengarah (“TOR”), sebagai sumber rujukan berkenaan tanggungjawab, kuasa, tugas-tugas dan fungsi Lembaga Pengarah.

TOR mencerminkan undang-undang dan peraturan serta memberi panduan proses dan prosedur untuk memastikan keberkesanan dan kecekapan Lembaga Pengarah Syarikat serta ahli-ahli jawatankuasanya. Ia adalah dokumen penting yang dikemaskinikan dari masa ke semasa untuk mencerminkan sebarang perubahan kepada polisi, prosedur dan proses Syarikat serta pindaan undang-undang dan peraturan.

TOR Lembaga Pengarah merangkumi, antara lain, had kuasa untuk Lembaga Pengarah dan polisi-polisi dalaman yang berkaitan.

Sila klik di nama syarikat yang berkenaan untuk melihat versi penuh Piagam Pengarah.

STMKB 
STMAB

​​​​​