Kami Lindungi. Kami Prihatin. Kami Berkongsi.
Pilih saiz fon : A+ A-
​​

KOD ETIKA PENGARAH

Lembaga Pengarah berpegang teguh kepada Kod Etika untuk Pengarah Syarikat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang memberi panduan berkenaan piawaian bersesuaian bagi tatacara dan amalan perniagaan yang berhemat serta piawaian etika kelakuan untuk para Pengarah, berpandukan kepada prinsip integriti, tanggungjawab, keikhlasan dan tanggungjawab sosial korporat.

Kod etika dan tatacara Syarikat Takaful ​Malaysia Keluarga ​Berhad merangkumi 3 perkara utama, iaitu:-

  1. Tadbir Urus Korporat
  2. Hubungan dengan pemegang saham, kakitangan, pemiutang dan pelanggan
  3. Tanggungjawab sosial dan alam sekitar

​​​​

​​​​​​