Kami Lindungi. Kami Prihatin. Kami Berkongsi.
Pilih saiz fon : A+ A-
​​

Takaful myHome Content

Takaful myHome Content adalah pelan menyeluruh yang melindungi kandungan rumah daripada peril yang biasa seperti kebakaran, kilat, letupan, kecurian, taufan, gempa bumi, banjir dan tangki / paip air yang pecah.

Terdapat 6 pelan untuk anda pilih.

Jadual manfaat​​
No Manfaat Pelan/Jumlah Perlindungan (RM)
1 2 3 4 5 6
A Jumlah Perlindungan Isi Kandungan ​30,000 50,000 75,000 100,000 150,000 200,000
Peralatan rumah dan barang-barang seperti perabot, piano, organ, barangan elektrik dan barangan serupa Seperti jumlah kerugian isi kandungan, tertakluk kepada jumlah maksimum bagi Semua Kandungan.

Jumlah Perlindungan
(Tidak ada satu barang pun (perabot, piano, organ, barangan elektrik dan barangan yang seumpamanya) yang mempunyai nilai lebih besar daripada lima (5) peratus daripada Jumlah Perlindungan ke atas Isi Kandungan, kecuali barangan tersebut secara khusus diisytiharkan sebagai butiran yang berasingan)
Nilai maksimum (setiap item) untuk barangan Platinum, Emas dan Perak, Barang Kemas dan Bulu Binatang Jumlah Nilai Maksimum (nilai semua barangan) hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada Jumlah Perlindungan ke atas Isi Kandungan
Kerosakan kepada cermin Pembayaran balik sehingga 500
Kerugian atau kerosakan kepada pakaian atau hartabenda orang gaji Pembayaran balik sehingga RM1,000
(Kerugian atau kerosakan kepada pakaian atau harta benda orang gaji terhad kepada RM1,000)
B Liabiliti Awam Terhad 50,000
C Perlindungan ke atas Kematian Akibat Kemalangan akibat kebakaran atau kecurian yang terjadi di premis yang Dilindungi Terhad 10,000
D Kerugian Sewa Pembayaran balik sehingga 10% dari jumlah perlindungan
E Had Perlindungan Tambahan sehingga jumlah a+b+c+d+e Jumlah Nilai perlindungan barangan
Ekses : Tiada
a. Kerosakan makanan di dalam peti sejuk Had sehingga 100 Had sehingga 250 Had sehingga 500 Had sehingga 750 Had sehingga 1,000 Had sehingga 1,250
b. Kos menggantikan kunci/anak kunci Had sehingga 500 Had sehingga 1,000 Had sehingga 1,500 Had sehingga 2,000 Had sehingga 2,500 Had sehingga 3,000
c. Kos menggantikan kehilangan dokumen undang-undang Had sehingga 2,500 Had sehingga 2,500 Had sehingga 2,500 Had sehingga 2,500 Had sehingga 2,500 Had sehingga 2,500
d. Kos perkhidmatan pembersihan/dobi Had sehingga 1,000 Had sehingga 2,000 Had sehingga 2,500 Had sehingga 3,500 Had sehingga 4,000 Had sehingga 4,500
e. Kerugian atau kerosakan penapis air di luar bangunan (di dalam kawasan premis) disebabkan selain daripada kebakaran atau kilat Had sehingga 500 Had sehingga 1,000 Had sehingga 2,000 Had sehingga 3,000 Had sehingga 4,000 Had sehingga 5,000
Sumbangan Tahunan (RM) 151.60 246.25 361.50 480.25 695.00 909.75
Sumbangan Tahunan dengan Rusuhan, Mogok dan Niat Jahat (RM) 154.60 251.25 369.00 490.25 710.00 929.75
Sumbangan Tahunan dengan Tanah Mendap dan Gelinciran Tanah (RM) 175.90 286.75 422.25 561.25 816.50 1,071.75
Sumbangan Tahunan dengan Kedua-dua Peril (RM) 178.90 291.75 429.75 571.25 831.50 1,091.75 ​​​​​​​​​​​​

Di samping itu, pelanggan kami akan mendapat ganjaran pulangan tunai sekiranya tiada tuntutan dalam tempoh perlindungan.


 Helaian Penerangan Produk
 
MUAT TURUN SEKARANG!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​