Takaful Malaysia

Takaful myClick Term

Lindungi masa depan kewangan keluarga anda dengan perlindungan mampu milik

Pelan takaful bertempoh yang membayar manfaat sekiranya berlaku kematian atau Keilatan Menyeluruh dan Kekal (KMK) semasa tempoh perlindungan.

Manfaat Utama

Jumlah perlindungan yang tinggi sehingga RM500,000

Caruman yang rendah

Tempoh perlindungan yang lebih lama sehingga umur 80 tahun

Banner

Kelayakan

Berumur 19 hingga 55 tahun hari jadi berikutnya.

Ibu bapa boleh memohon untuk anak berumur 5 hingga 18 tahun pada hari lahir berikutnya.

Tempoh Perlindungan sehingga umur 80 tahun.

Bantuan & Sokongan

Grey arrow
Grey arrow
Aplikasi Penilaian Diri
Ketahui lebih lanjut

Bagaimana untuk Menyertai?

Soalan Lazim

Takaful myClick Term secara amnya sesuai untuk mereka yang mencari perlindungan asas hayat dengan pilihan tambahan untuk perlindungan penyakit kritikal pada caruman yang berpatutan.

Perlindungan yang diperlukan bergantung pada bajet dan keperluan kewangan anda. Anda boleh menentukan amaun perlindungan yang di perlukan dengan menggunakan aplikasi penilaian sendiri yang disediakan. 

Tidak, pelan ini memberi anda keputusan pengunderaitan segera di mana anda hanya perlu menjawab soalan pengunderaitan yang berkaitan berdasarkan keadaan kesihatan orang yang dilindungi.

Amaun caruman bergantung pada umur dicapai, jantina, jumlah perlindungan, pekerjaan dan keadaan kesihatan orang yang dilindungi.

Malangnya tidak. Permintaan untuk menambah jumlah perlindungan tidak dibenarkan selepas sijil dikeluarkan.

Muat Turun Dokumen