Takaful Malaysia
Bagaimana Mendapatkan Kad Perubatan Terbaik: Panduan Terperinci untuk Rakyat Malaysia
General, General BM, Perubatan, Perubatan
Bagaimana Mendapatkan Kad Perubatan Terbaik: Panduan Terperinci untuk Rakyat Malaysia
05 Januari 2024
read

Apabila memilih pelan perlindungan perubatan, rakyat Malaysia menganggap had seumur hidup sebagai faktor penting. Dengan lebih daripada 10 syarikat insurans dan takaful di Malaysia menawarkan pelbagai pelan perlindungan perubatan, kelebihan utama pelan ini adalah tiada had seumur hidup.

Untuk membantu anda memilih dan membeli kad perubatan bersesuaian dengan kemampuan anda, artikel ini akan memberikan panduan komprehensif. Teruskan membaca untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan mengenai manfaat pelan ini berbanding dengan jenis kad perubatan lain seperti kad had tahunan dan seumur hidup.

 

Mengapa Anda Perlu Kad Perubatan?

Memiliki kad perubatan boleh menawarkan perlindungan insurans/takaful kesihatan bagi perbelanjaan perubatan berkaitan penyakit atau kemalangan. Ini termasuk yuran untuk kemasukan hospital, bilik dan penginapan, ujian diagnostik, dan rawatan selepas penghospitalan seperti fisioterapi pesakit luar, pendapat kedua perubatan, dan penjagaan kejururawatan di rumah di kedua-dua hospital awam dan swasta. Dengan kad perubatan, anda boleh mengelakkan bebanan kewangan membayar bil perubatan dan ketenangan fikiran apabila mengetahui anda dilindungi..

 

Apa Manfaat Kad Perubatan?

Berikut adalah beberapa sebab mengapa memiliki kad perubatan penting di Malaysia:

 • Melindungi kewangan anda
  Laporan perbelanjaan kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa isi rumah mengalami catastrophic health expenditures (CHEs) lebih kerap. CHE didefinisikan sebagai perbelanjaan kesihatan yang melebihi 10% daripada jumlah perbelanjaan bulanan sebuah isi rumah. Ini bermakna dengan hanya satu prosedur perubatan yang mahal boleh merosakkan kewangan sesebuah isi rumah tanpa insurans perubatan. Memiliki kad perubatan melindungi anda daripada perbelanjaan di luar poket ini.
 •  

  • Akses ke hospital swasta
   Walaupun hospital kerajaan di Malaysia berpatutan dan mempunyai peralatan perubatan yang diperlukan, ia boleh menjadi sesak. Kad perubatan menyediakan akses ke hospital swasta, yang menawarkan masa kemasukan lebih pantas serta perkhidmatan yang lebih baik.
  •  

  • Tambahan insurans perubatan pekerjaan
   Walaupun majikan di Malaysia dijangka menyediakan insurans perubatan, perlindungan kumpulan selalunya mempunyai had tahunan yang lebih rendah dan majikan menentukan terma pelan. Kad perubatan peribadi menawarkan lebih fleksibiliti dan kawalan ke atas keperluan penjagaan kesihatan anda, dan anda tidak akan kehilangan perlindungan jika anda menukar pekerjaan.

   

  Apakah ciri penting yang perlu anda pertimbangkan sebelum mendapatkan Kad Perubatan?

  • Had Seumur Hidup
   Had seumur hidup merujuk kepada pembayaran maksimum yang boleh diterima di bawah pelan insurans atau Takaful sepanjang tempohnya. Ia adalah titik di mana penyedia insurans atau Takaful menetapkan had perlindungan mereka, dan sebarang perbelanjaan yang melebihi had mesti dilindungi oleh pihak yang diinsuranskan. Sebagai contoh, jika pelan perubatan anda mempunyai had seumur hidup RM 2,000,000, sebarang tuntutan yang melebihi jumlah ini, seperti RM 2,000,001 atau lebih, tidak lagi akan dilindungi oleh penyedia insurans.
   Sebaliknya, kad perubatan tanpa had seumur hidup tidak mempunyai had pembayaran maksimum untuk tempoh keseluruhan, menjadikannya kad perubatan terbaik yang ada. Kelebihan utama tanpa had seumur hidup adalah ia memberi anda ketenangan fikiran dengan memastikan anda dapat menampung semua perbelanjaan perubatan anda di masa depan. Walau bagaimanapun, ia masih termasuk had tahunan. Di Takaful Malaysia, pelanggan adalah fokus kami. Oleh itu, kami telah memutuskan untuk menetapkan Kad Perubatan kami kepada had seumur hidup yang tidak terhad. Hanya pergi ke https://online.takaful-malaysia.com.my/medical-myClickMediCare untuk mengetahui lebih lanjut.
  •  

  • Had Tahunan
   Manakala, had tahunan adalah jumlah yang boleh dibayar kepada pihak yang diinsuranskan dalam setahun. Melebihi had tahunan sebelum tahun berakhir bermakna melindungi rawatan perubatan yang keluar dari poket sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, had tahunan adalah boleh diperbaharui setiap tahun sepanjang tempoh pelan perubatan. Had tahunan untuk kad insurans kesihatan terbaik boleh setinggi RM 2 juta setiap tahun.
  •  

  • Perlindugan
   Kad perubatan yang berbeza menawarkan tahap perlindungan berbeza. Walau bagaimanapun, penting untuk memilih kad perubatan di Malaysia yang menawarkan perlindungan komprehensif. Pelan perubatan komprehensif melindungi pelbagai keadaan perubatan dan kecemasan, termasuk rawatan inap dan luaran, kos pembedahan, hospitalisasi, pendapat perubatan kedua, kesihatan mental, langkah pencegahan seperti saringan dan vaksinasi, dan perubatan alternatif. Walaupun tahap perlindungan komprehensif berbeza berdasarkan keperluan kesihatan dan sejarah perubatan anda, adalah dinasihatkan untuk memilih kad perubatan yang melindungi pelbagai perbelanjaan.
  •  

  • Bilik dan Penginapan
   Sekiranya anda perlu dimasukkan ke hospital, perbelanjaan bilik dan penginapan akan dilindungi oleh kad perubatan anda. Bergantung kepada keadaan anda, anda mungkin dimasukkan ke wad unit rawatan rapi (ICU) atau high-dependency unit (HDU). Kos harian hospitalisasi ICU adalah lebih tinggi daripada HDU kerana penjagaan peribadi yang lebih diperlukan oleh pesakit yang dimasukkan ke sana.Selain daripada jenis wad, setiap wad mempunyai empat kategori bilik penginapan yang berbeza: 4 katil, dua katil, standard tunggal dan mewah tunggal. Jenis bilik yang akan anda gunakan semasa kemasukan ke hospital ditentukan oleh kad perubatan anda, yang juga menyatakan bilangan maksimum hari yang dilindungi setiap tahun. Jika anda melebihi had ini atau memilih untuk naik taraf ke kategori bilik yang lebih tinggi, anda perlu menambah bayaran yang keluar dari poket melalui ko-insurans.

   Oleh itu, anda boleh memilih nilai terbaik untuk Bilik dan Penginapan mengikut keutamaan semasa permohonan.

  •  

  • Rawatan Selepas Hospital
   Rawatan pasca-hospitalisasi seperti penjagaan kejururawatan di rumah, ubat-ubatan, fisioterapi, ujian susulan, rawatan dan rundingan adalah penting untuk pemulihan penuh. Oleh itu, kad perubatan terbaik harus melindungi perbelanjaan selepas penghospitalan , membolehkan anda sembuh dengan damai dan pulih dengan cepat. Tempoh liputan tetap untuk rawatan selepas penghospitalan adalah antara 60-90 hari di kalangan penyedia insurans, walaupun beberapa pilihan menawarkan sehingga 120 hari.
  •  

  • Hospital Panel
   Setiap penyedia insurans/Takaful mempunyai senarai hospital panel yang memudahkan rawatan dan prosedur perubatan lain. Walau bagaimanapun, peraturan kemudahan hospital panel yang berbeza-beza mungkin menjejaskan pengalaman anda. Sebagai contoh, sesetengah hospital panel menawarkan kemasukan tanpa tunai melalui e-kad perubatan, sesetengah menerima Surat Jaminan dan yang lain menuntut bayaran kemasukan tunai (deposit). Untuk rekod, sesetengah hospital panel mungkin mempunyai kemudahan yang lebih baik untuk prosedur perubatan tertentu daripada yang lain.
   Kemudahan adalah kunci kerana anda mahukan hospital panel yang mudah diakses di mana sahaja anda berada di Malaysia, bukan hanya berdekatan dengan kediaman anda. Oleh itu, semak senarai hospital panel penyedia insurans dan pastikan anda mengenal pasti hospital yang memenuhi semua keperluan kesihatan anda sebelum memilih kad perubatan. Walaupun anda boleh menggunakan kad perubatan di hospital kerajaan, kebanyakan hospital panel adalah swasta.
  •  

  • Manfaat Tambahan
   Kad perubatan terbaik di Malaysia termasuk manfaat fleksibel, termasuk manfaat tunai harian semasa penghospitalan, keutamaan kemasukan, diskaun premium, had tahunan tinggi, perlindungan rawatan kanser dan saringan kesihatan tahunan. Oleh itu, manfaatkan elemen fleksibiliti dalam manfaat bonus untuk menyusun pelan perubatan yang paling sesuai dengan keperluan anda.
  •  

  • Tanpa Tunai vs. Pengeluaran Balik
   Polisi serahan tuntutan untuk kad perubatan adalah tanpa tunai atau melalui bayaran balik. Tuntutan tanpa tunai ialah apabila syarikat insurans membayar perbelanjaan perubatan terus kepada hospital sebelum rawatan.
   Oleh itu, pemegang polisi harus menyerahkan borang perlindungan insurans kesihatan atau kad tanpa tunai kepada staf kemasukan hospital di hospital panel. Staf tersebut akan menghubungi syarikat insurans untuk memastikan bahawa pelan insurans pemegang polisi melindungi rawatan sebelum memasukkan mereka. Oleh itu, tuntutan tanpa tunai di Malaysia hanya berfungsi apabila pemegang polisi mendapatkan rawatan di hospital panel.
   Sebaliknya, polisi penggantian adalah apabila pemegang polisi membayar rawatan dari poket di mana-mana hospital pilihan dan memohon bayaran balik dari penginsur. Pemegang polisi mesti mengemukakan resit hospital dan dokumen lain yang relevan untuk menerima penggantian.
   Sebaliknya, polisi pembayaran balik ialah apabila pemegang polisi membayar sendiri rawatan di mana-mana hospital pilihan dan memohon bayaran balik daripada syarikat insurans. Pemegang polisi perlu menyerahkan resit hospital dan dokumen lain yang berkaitan untuk menerima bayaran balik.
   Oleh itu, memahami dasar tuntutan adalah penting dalam menguruskan perbelanjaan perubatan. Pertimbangkan untuk berunding dengan ejen atau syarikat insurans anda untuk memahami prosedur tuntutan pada pelan insurans anda sebelum mendapatkan rawatan.

   

  bebas risau dengan kad perubatan

   

  Apa lagi yang perlu anda ketahui tentang Kad Perubatan?

  Apabila melayari laman web syarikat insurans/Takaful, anda akan menemui beberapa istilah yang tidak biasa.
  Di sini kami senaraikan istilah umum yang bakal anda temui:

  • Keadaan Sedia Ada
   Sebarang penyakit atau keadaan perubatan, yang didiagnosis atau sebaliknya, yang dihidapi oleh yang diinsuranskan sebelum menerima perlindungan kesihatan baru.
  •  

  • Pengecualian
   Keadaan perubatan, kejadian dan perbelanjaan yang tidak dilindungi di bawah pelan insurans perubatan anda.
  •  

  • Tempoh Menunggu
   Tempoh yang telah ditetapkan di mana anda tidak boleh mendapat manfaat daripada polisi kad perubatan anda. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan perlindungan oleh pemegang polisi yang mungkin gagal mengisytiharkan syarat sedia ada. Tempoh menunggu berbeza-beza antara penyedia insurans dan mungkin termasuk tempoh menunggu (tempoh bertenang) untuk keseluruhan polisi atau sasaran manfaat khusus yang disertakan dalam polisi. Manfaat biasa yang dikaitkan dengan tempoh menunggu termasuk perlindungan pergigian, keadaan sedia ada dan perlindungan bersalin.
  •  

  • Ko-insurans/pembayaran bersama
   Perjanjian perkongsian kos antara pihak yang diinsuranskan dan penyedia insurans. Oleh itu, syarikat insurans membayar peratusan yang ditetapkan daripada jumlah tuntutan daripada dana mereka.
  •  

  • Deduktibel
   Jumlah tertentu yang harus dibayar oleh penyedia insurans untuk rawatan mereka sebelum penyedia insurans menanggung tuntutan yang selebihnya.

   

  Bila anda harus memohon Kad Perubatan?

  SEKARANG, sementara anda masih sihat. Tambahan pula, semakin meningkat umur anda, semakin tinggi bayaran premium/caruman.
  Jika anda sedang membaca artikel ini dan mencari kad perubatan pertama, anda boleh mulakan dengan melayari kad perubatan dalam talian. Fakta: Kad perubatan dalam talian biasanya lebih murah daripada kad ejen-perubatan.
  Pastikan anda juga mempunyai bajet yang bersesuaian. Takaful myClick Medicare menawarkan kad perubatan serendah RM40 sebulan. Anda boleh mendapatkan sebut harga percuma di sini https://online.takaful-malaysia.com.my/medical-myClickMediCare

   

  Ringkasan

  Apabila mempertimbangkan penjagaan perubatan yang terbaik, adalah penting untuk mempunyai senarai semak yang mengambil kira had perlindungan, penyakit yang dilindungi, sebarang pengecualian, polisi mengenai bilik dan penginapan, perkhidmatan sebelum dan selepas kemasukan ke hospital, had tempoh dan sebarang faedah tambahan. Perlu diingat bahawa istilah yang menguntungkan boleh berbeza-beza bagi setiap orang!