Takaful Malaysia
Latar Belakang
Takaful Malaysia ditubuhkan pada 29 November 1984. Lesen komposit syarikat dibahagikan kepada dua pada 2018 dengan Takaful Malaysia Keluarga sebagai syarikat induk yang memiliki 100% Takaful Malaysia Am.
Maklumat Lanjut
Visi
Dihatiku Takaful Malaysia
Misi
Matlamat kami adalah untuk melangkaui jangkaan/harapan pelanggan melalui:
Kecemerlangan operasi
Kebolehan dalam daya saing teknologi
Inovasi produk
Budaya kerja berorientasikan prestasi
di dalam usaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham.
Pencapaian Kami
Selanjutnya
Struktur Kumpulan
Nota: Laporan pada 28 Jun 2024
Pemimpin Kami
Nor Azman Zainal
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Leem Why Chong
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
Mohamed Sabri Ramli
Ketua Pegawai Eksekutif, Takaful Malaysia Am
Juliana Lo Beng Liew
Ketua Pegawai Strategi
New Kheng Chee
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan
Mohammad Fadhlee Awaludin
Ketua Pegawai Pelaburan
Firozdin Abdul Wahab
Ketua Pegawai Banca Takaful
Yassir Azlin Abdul Ghafar
Ketua Pegawai Pengedaran
Intheran A/L P.Alagappan
Ketua Pegawai Teknologi
Shizal Fisham Ramli
Ketua Pegawai Risiko
Redzuan Abu
Ketua Bahagian Pematuhan
Siti Hajar Rizlan
Ketua Pegawai Pemasaran
Rina Sarif
Ketua Pegawai Sumber Manusia
Dr. Hafiza Harun
Ketua Bahagian Syariah
Grey arrow
Grey arrow
Kumpulan Pengurusan
Pemimpin Kami
Nor Azman Zainal
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Leem Why Chong
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
Mohamed Sabri Ramli
Ketua Pegawai Eksekutif, Takaful Malaysia Am
Juliana Lo Beng Liew
Ketua Pegawai Strategi
New Kheng Chee
Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan
Mohammad Fadhlee Awaludin
Ketua Pegawai Pelaburan
Firozdin Abdul Wahab
Ketua Pegawai Banca Takaful
Yassir Azlin Abdul Ghafar
Ketua Pegawai Pengedaran
Intheran A/L P.Alagappan
Ketua Pegawai Teknologi
Shizal Fisham Ramli
Ketua Pegawai Risiko
Redzuan Abu
Ketua Bahagian Pematuhan
Siti Hajar Rizlan
Ketua Pegawai Pemasaran
Rina Sarif
Ketua Pegawai Sumber Manusia
Dr. Hafiza Harun
Ketua Bahagian Syariah
Grey arrow
Grey arrow
Grey arrow
Grey arrow
Kumpulan Pengurusan