Takaful Malaysia
Takaful Malaysia Catat Hasil Pemecahan Rekod pada TK22
25 Mac 2023

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd, pengendali takaful pertama di Malaysia, mencatatkan hasil operasi yang memecahkan rekod sebanyak RM3,764.5 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2022 – lebih tinggi sebanyak 18% berbanding RM3,179 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan hasil operasi kumpulan terutamanya disebabkan oleh jualan yang lebih tinggi daripada perniagaan takaful keluarga dan takaful am.

 

Caruman kasar Takaful Malaysia Keluarga meningkat sebanyak 19% kepada RM3,333.5 juta daripada RM2,797.7 juta yang dicatatkan pada 2021, manakala keuntungan sebelum zakat dan cukai (PBZT) bagi tahun dalam tinjauan meningkat sebanyak 14% kepada RM500 juta berbanding RM438.7 juta dalam tahun kewangan sebelumnya. Peningkatan dalam PBZT Kumpulan adalah disebabkan terutamanya oleh pendapatan yuran wakalah bersih yang lebih tinggi.

"
Prestasi cemerlang kami telah mengukuhkan aliran tunai kami untuk menutup tahun kewangan 2022 dalam kedudukan lebihan dan memberikan nilai pemegang saham yang mampan.

Perniagaan takaful keluarga kumpulan itu menjana caruman perolehan kasar sebanyak RM2,176.9 juta untuk tahun kewangan berakhir 31 Dis, 2022 – lebih tinggi sebanyak 15% berbanding RM1,887.4 juta pada 2021, disebabkan oleh jualan lebih tinggi daripada produk berkaitan kredit.

 

Perniagaan takaful am kumpulan merekodkan caruman perolehan kasar sebanyak RM1,025.5 juta bagi tahun dalam tinjauan – lebih tinggi sebanyak 17% berbanding RM878.7 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh kelas perniagaan kebakaran dan motor.

Smart Investor Magazine
Raising Awareness on Insurance Importance: Let’s Discuss
Smart Investor Magazine
More Than Half of Malaysians Do Not Have Any Insurance
Smart Investor Magazine
Long Covid Symptoms Are Not Covered by Insurance?