Takaful Malaysia

Takaful myClick Motorcycle

Pelan Takaful Motosikal Persendirian Komprehensif

Memberi perlindungan kepada motosikal anda sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan akibat kemalangan, kebakaran atau kecurian serta liabiliti kepada pihak ketiga untuk kematian atau kecederaan badan dan kerugian atau kerosakan harta benda.

Manfaat Utama

Perlindungan semua penunggang yang dibenarkan

Program bantuan tepi jalan 24/7

Pulangan tunai untuk tiada tuntutan

Banner

Kelayakan

Motosikal persendirian yang berumur kurang daripada 16 tahun dengan kapasiti padu tidak melebihi 225cc.

Bantuan & Sokongan

Grey arrow
Grey arrow
Tele Bantuan
Lagi Mengenai Program Ini

Bagaimana untuk Menyertai?

Soalan Lazim

Tidak, anda hanya boleh menyertai pelan Perlindungan Komprehensif tersedia di bawah Takaful myClick Motorcycle

Ya, anda boleh memasukkan perlindungan tambahan berikut (tertakluk pada sumbangan tambahan) di bawah Takaful myClick Motorcycle:

  1. Basikal PA Plus
  2. Kemasukan Peril Khas
  3. Liabiliti Undang-undang kepada Pembonceng
  4. Mogok, Rusuhan & Kekecohan Awam

Bayaran balik tunai anda akan diproses selama 60 hari selepas tamat tempoh sijil anda. Bayaran balik tunai anda akan dikreditkan ke akaun bank anda melalui kemudahan e-Pembayaran.

Anda boleh menghubungi Tele Bantuan 24-jam kami di 1800-888-788 untuk mendapatkan bantuan.

Tidak, anda tidak dibenarkan memindahkan perlindungan takaful motosikal kepada orang lain. Anda dinasihatkan untuk membatalkan perlindungan takaful motosikal anda, dan pemilik baharu mesti memohon perlindungan motosikal baharu.

Muat Turun Dokumen