Takaful Malaysia

Takaful myMotor Motorcycle

Pelan Takaful Motosikal Persendirian Komprehensif

Memberi perlindungan kepada motosikal anda sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan akibat kemalangan, kebakaran atau kecurian serta liabiliti kepada pihak ketiga untuk kematian atau kecederaan badan dan kerugian atau kerosakan harta benda.

Manfaat Utama

Perlindungan semua penunggang yang dibenarkan

Program bantuan tepi jalan 24/7

Pulangan tunai untuk tiada tuntutan

Banner

Kelayakan

Motosikal persendirian yang berumur kurang daripada 16 tahun dengan kapasiti padu tidak melebihi 225cc.

Bantuan & Sokongan

Grey arrow
Grey arrow
Tele Bantuan
Selanjutnya

Bagaimana untuk Menyertai?

Soalan Lazim

Ya, anda boleh memasukkan perlindungan tambahan berikut (tertakluk pada sumbangan tambahan) di bawah Takaful myMotor Motosikal:

  1. Bike PA Plus
  2. Kemasukan Peril Khas
  3. Liabiliti Undang-undang kepada Pembonceng
  4. Mogok, Rusuhan & Kekecohan Awam

Bayaran balik tunai anda akan diproses selama 60 hari selepas tamat tempoh sijil anda. Bayaran balik tunai anda akan dikreditkan ke akaun bank anda melalui kemudahan e-Pembayaran.

Anda boleh menghubungi Tele Bantuan 24-jam kami di 1800-888-788 untuk mendapatkan bantuan.

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Takaful Malaysia atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

Document Download