Takaful Malaysia

Takaful Malaysia Budi

Pelbagai Manfaat Dalam Satu Pelan

Pelan takaful komprehensif dan fleksibel yang melengkapi setiap keperluan perlindungan anda dan keluarga pada kadar yang berpatutan disamping menjana simpanan menerusi pelaburan untuk masa depan.

Manfaat Utama

Komprehensif

Pelan perlindungan yang komprehensif terhadap kematian, keilatan menyeluruh dan kekal, penyakit kritikal, perubatan, simpanan dan banyak lagi.

Penggantian Pendapatan

Melindungi komitmen kewangan anda apabila terjadi sesuatu di luar jangkaan.

Fleksibiliti

Anda boleh memilih pelan perlindungan anda dengan 10 perlindungan tambahan mengikut kesesuaian anda.

Banner

Kelayakan

Orang yang Dilindungi mestilah berumur di antara 14 hari sehingga 70 tahun.

Jika menyertai untuk isteri atau anak, anda harus berumur 19 tahun ke atas.

Pilih untuk dilindungi sehingga Orang yang Dilindungi berumur 25, 60, 70 atau 80 tahun.

Umur di atas merujuk hari lahir akan datang.

Bagaimana untuk Menyertai?

Soalan Lazim

Caruman bergantung kepada jumlah dan tempoh perlindungan, tempoh bayaran caruman serta mod bayaran anda.

Anda boleh membayar caruman melalui kad kredit atau kad debit setiap bulan, suku tahunan, setengah tahun atau setiap tahun. Kami akan secara automatik menolak caruman daripada kad kredit atau kad debit anda berdasarkan mod bayaran caruman pilihan pada setiap tarikh bayaran caruman. Anda juga boleh membayar caruman anda dengan menolakan automatik daripada bank akaun anda melalui e-Mandate.

Ya, anda mungkin layak mendapat pelepasan cukai pendapatan, tertakluk pada kelulusan Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Muat Turun Dokumen